Măsurarea și controlul sunt două elemente fundamentale atunci când vorbim despre siguranță și calitatea proceselor și activităților pe care le întreprindem. Ele acoperă o largă varietate de activități și operațiuni din domenii numeroase. Pentru ca valorile și parametrii rezultați să fie cât mai apropiați de realitate, este necesară folosirea unor instrumente specializate, rolul acestora fiind acela de a arăta în timp real dacă aparatele sau piesele pe care le utilizăm în diverse procese funcționează la adevăratul lor potențial, precum și dacă respectă anumite standardele de calitate.

Mai mult, de cele mai multe ori folosim instrumentele de măsură pentru a depista eventuale defecte ale sistemelor. Astfel, fie că vorbim despre sistemele și circuitele electrice, aplicațiile industriale, ori mărimi precum temperatura, intensitatea, tensiunea sau rezistența, o simplă variație a uneia dintre acestea poate da peste cap un întreg proces, la fel cum o simplă sutime schimbă răspunsul unei ecuații.

Ce este un osciloscop?
Osciloscopul este aparatul de masură care testează buna funcționare a circuitelor electrice, el permițându-vă să vedeți semnalele din diferite puncte din circuit. Oscilocopul servește la observarea și măsurarea unui semnal de tensiune electrică cu frecvență constantă, sau a mai multor semnale simultane de tensiune ce evoluează discret.

În general, prin intermediu osciloscopului măsurăm semnalele provenite din circuite electronice, ca de exemplu televizoare, amplificatoare audio, oscilatoare electronice, diverse circuite digitale etc. Analiza formei și parametrilor acestor semnale este utilă în construcția, reglarea sau repararea unor astfel de circuite, precum și în siguanțan desfășurării altor tipuri de activități.

De ce ai nevoie de un osciloscop profesional?
De cele mai multe ori, dacă afişarea rezultatelor măsurătorilor arătate de osciloscop depinde de cum ţineţi sonda, cea mai probabilă cauză este însăşi sonda. Spre exemplu, există riscul ca, după ce ţineţi sonda bine şi citirea este perfectă, prin rotirea acesteia să pierdeți total semnalul osciloscopului. Problema cea mare este aceea că, de îndată ce observaţi schimbarea semnalului la schimbarea unghiului de susţinere a sondei, veţi începe să vă puneţi întrebări cu privire la precizia tuturor citirilor anterioare.

Astfel, cel mai bun mod de a investiga un sistem electronic prin intermediul unui osciloscop este de a monitoriza semnalele de la intrarea și iesirea din fiecare bloc de sistem, verificând ca fiecare bloc să funcționeze cum este de așteptat și dacă este legat în mod corect la următorul bloc. Cu un pic de practică, veți fi capabil să găsiți și să corectați defectele rapid și precis.