10 Isus a chemat mulţimea la Sine şi a zis: „Ascultaţi şi înţelegeţi:
11 Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.”
12 Atunci, ucenicii Lui s-au apropiat şi I-au zis: „Ştii că fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit?”
13 Drept răspuns, El le-a zis: „Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină.
14 Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.”
15 Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Desluşeşte-ne pilda aceasta.”
16 Isus a zis: „Şi voi tot fără pricepere sunteţi?
17 Nu înţelegeţi că orice intră în gură merge în pântece şi apoi este aruncat afară, în hazna?
18 Dar ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om.
19 Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.
20 Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.” (Matei, 15:10-20)

sursa: resurse creștine