10 Căci înţelepciunea va veni în inima ta şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;
11 chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi,
12 ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate,
13 de cei ce părăsesc cărările adevărate, ca să umble pe drumuri întunecoase,
14 care se bucură să facă răul şi îşi pun plăcerea în răutate,
15 care umblă pe cărări strâmbe şi apucă pe drumuri sucite;
16 ca să te scape şi de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează vorbe ademenitoare,
17 care părăseşte pe bărbatul tinereţii ei şi uită legământul Dumnezeului ei.
18 Căci casa ei coboară la moarte şi drumul ei duce la cei morţi:
19 niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce şi nu mai găseşte cărările vieţii.
20 De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine şi să ţii cărările celor neprihăniţi!
21 Căci oamenii fără prihană vor locui ţara şi oamenii neîntinaţi vor rămâne în ea,
22 dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.