27 Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci.
28 Nu zice aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine”, când ai de unde să dai!
29 Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuieşte liniştit lângă tine!
30 Nu te certa fără pricină cu cineva, când nu ţi-a făcut niciun rău!
31 Nu pizmui pe omul asupritor şi nu alege niciuna din căile lui!
32 Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană.
33 Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântează.
34 Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har.
35 Înţelepţii vor moşteni slava, dar partea celor nebuni este ruşinea.

sursa:resurse creștine