6 ‘Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei.
7 Să n-ai alţi dumnezei afară de Mine.
8 Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus, în ceruri, sau jos, pe pământ, sau în ape sub pământ.
9 Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc
10 şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.
11 Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.