Salut, mie întotdeauna îmi place să cercetez mai întâi de a aduce o acuzație, așa ne învață și Biblia, să cercetăm. Când e de lăudat, laud. Când e de mustrat, mustru. Am observat niște lucruri ciudate la Bogata și m-am apucat să cercetez Statutul Cultului Penticostal, să văd care sunt. Am rămas foarte surprins citind una în Statutul Cultului Penticostal și lucrurile care se îmtâmplă la Bogata și nu le ia nimeni în seamă, parcă legile sunt scrise doar de frumusețe, dacă nu pot împlini legile pământești, cum vor putea împlinii legile Domnului? 🙁 .Mai jos vă explic ce am găsit;

SECŢIUNEA a 3-a
Calitatea de membru al bisericii locale
A. Dobândirea calităţii de membru
Art. 23. – Calitatea de membru al bisericii locale se dobândeşte de către persoana care:
a) s-a întors la Dumnezeu cu pocăinţă şi credinţă, făcând dovada naşterii din nou  

b) l-a mărturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn şi Mântuitor, conform Sfintelor Scripturi;
c) acceptă prezentul Statut al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;
d) se înscrie ca membru în evidenţele bisericii.

La punctul (a) scrie clar, dar la noi sa acceptat cu toate că persoanele au înjurat pe Dumnezeu și pe Isus, au vorbit foarte urât, ect. fix cu o săptămână înainte de Botez, acest lucru nu a fost chiar o dovada a naşterii din nou;

Art. 24. – Acceptul pentru botezul în apă al persoanelor nou-convertite se face, la cererea acestora, de către pastorul bisericii, împreună cu comitetul acesteia. Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de pregătire biblică în vederea însuşirii adevărurilor de bază ale vieţii de credinţă. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu.

Și în Art. 24. scrie clar ”Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu.” ce întoarcere autentică a persoanei este când înjură de Dumnezeu și Isus, vorbește urât cu oamenii din jur, conducătorii Bisericii știu și tot îi Botează?
Art. 30. – (1) Fiecare membru al bisericii este supus disciplinei acesteia.
(2) Disciplina bisericească se exercită de conducerea bisericii, sub îndrumarea pastorului, cu următoarele scopuri:
a) pentru a păstra sănătatea morală şi spirituală a bisericii;
b) pentru a păstra unitatea şi armonia în cadrul bisericii;
c) pentru a îndemna la pocăinţă şi a-l recupera pe cel căzut;
d) pentru a păstra neştirbită mărturia bisericii în faţa lumii.

Disciplină? (c) a căzut, nu-l mai interesează pe nimeni de ce a căzut și dince cauză 🙁 , Când cad doi, trei nu e pagubă mare, dar când cade jumătate din Biserică, e un semn foarte mare de întrebare 🙁 ,dacă înteresează pe cineva, la Bogata nu interesează pe nimeni.
3) Formele de disciplinare care se aplică în biserică sunt:
a) mustrare personală de către pastor sau conducătorul bisericii;
b) mustrare în faţa comitetului bisericii;
c) retragerea unor drepturi, dreptul de a sluji în biserică, dreptul de a participa la Cina Domnului, pe o perioadă determinată;

La punctul (c) din nou probleme 🙁 după botez, nu sa ținut cont ce v-am scris mai sus la Art. 24, au fost și împărtășiți cu Cina Domnului, ca spectacolul să fie maxim, când scrie clar cum trebuie procedat, la noi nu sa ținut cont de aceste legi 🙁 .
d) retragerea tuturor drepturilor de membru pe o perioadă nedeterminată;
e) excluderea; excluderea, după caz, poate fi însoţită de interdicţia accesului persoanei excluse în locaşul de cult al bisericii care a decis excluderea.

7) Aplicarea formei extreme de disciplinare, excluderea, se face cu confirmarea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, pentru următoarele abateri:
a) căderea în păcate grave şi trăirea în păcat;
b) trăirea nedemnă din punct de vedere moral, trăire care aduce prejudicii grave bisericii şi lucrării lui Dumnezeu;
c) răspândirea de învăţături şi practici contrare adevărului biblic;
d) subminarea cu premeditare a unităţii şi autorităţii bisericii prin producerea de dezbinări sau prin răspândirea de zvonuri care pot duce la aceasta;
e) absenţa îndelungată şi voită de la serviciile divine şi de la activităţile desfăşurate în cadrul bisericii.

Punctele a, b și e sunt rezultatele vizibile care se văd acum cu claritate, adică sau văzut de la început, dar ……… mizeria se mătură sub preș, ca de obicei 🙁
SECŢIUNEA a 2-a Consiliul bisericesc
A. Organizare şi funcţionare
Art. 86. – Consiliul bisericesc are următoarele atribuţii:
e) hotărăşte, când situaţia o impune, excluderea din Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România a unei biserici sau a altei organizaţii membre, care s-a abătut de la doctrina penticostală sau de la morala creştină;
L) judecă abaterile de la conduita creştină sau de la Mărturisirea de credinţă ale slujitorilor şi ia hotărâri în acest sens, ca instanţă de apel;

Ce v-am scris mai sus se îmtâmplă de doi ani la noi în Biserica Penticostală din Bogata și nimeni nu face nimic, toate merg tot mai rău, aud tot mai des o expresie mult folosită, Domnul lucrează la Biserica din Bogata și eu mă întreb, oare care Domn lucrează la Bogata? Eu mai sper ca să citească aceste rânduri și cine trebuie, vă stau la dispoziție cu dovezi clare despre cele scrise mai sus, nu doar cu povești. Multă sănătate

P.S. Sunt foarte curios ce motive găsește Prejbiterul Biserici Penticostale din Bogata la cele scrise mai sus.