ferice-de-cei-insetatiSalut, vreau ca din această Duminică să încep ceva nou, învățături din Biblie, azi despre fericiri, citiți

Matei, 5/ 3 „Ferice* de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
4 Ferice* de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!
5 Ferice* de cei blânzi, căci ei** vor moşteni pământul!
6 Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci* ei vor fi săturaţi!
7 Ferice de cei milostivi, căci* ei vor avea parte de milă!
8 Ferice* de cei cu inima curată, căci** ei vor vedea pe Dumnezeu!
9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
10 Ferice* de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
11 Ferice* va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! 
12 Bucuraţi-vă* şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa** au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.
Matei, 13/ 16 Dar ferice* de ochii voştri că văd şi de urechile voastre că aud!
17 Adevărat vă spun că mulţi* proroci şi oameni neprihăniţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, şi nu le-au văzut; şi să audă lucrurile pe care le auziţi voi, şi nu le-au auzit.
Luca, 6/
20 Atunci, Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi şi a zis: „Ferice* de voi care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!
21 Ferice* de voi care sunteţi flămânzi acum, pentru că voi veţi fi săturaţi! Ferice** de voi care plângeţi acum, pentru că voi veţi râde!
22 Ferice* de voi când oamenii vă vor urî, vă** vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!
23 Bucuraţi-vă* în ziua aceea şi săltaţi de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer; căci tot aşa** făceau părinţii lor cu prorocii.
Luca, 10/
23 Apoi, S-a întors spre ucenici şi le-a spus deoparte: „Ferice* de ochii care văd lucrurile pe care le vedeţi voi!
24 Căci vă spun că* mulţi proroci şi împăraţi au voit să vadă ce vedeţi voi, şi n-au văzut, să audă ce auziţi voi, şi n-au auzit.”
Luca, 11/
27 Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din norod şi-a ridicat glasul şi a zis: „Ferice* de pântecele care Te-a purtat şi de ţâţele pe care le-ai supt!”
28 Şi El a răspuns: „Ferice* mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc!