12 Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură,
13 clipeşte din ochi, dă din picior şi face semne cu degetele.
14 Răutatea este în inima lui, urzeşte lucruri rele întruna şi stârneşte certuri.
15 De aceea, nimicirea îi va veni pe neaşteptate; va fi zdrobit deodată şi fără leac.
16 Şase lucruri urăşte Domnul şi chiar şapte Îi sunt urâte:
17 ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat,
18 inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău,
19 martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stârneşte certuri între fraţi.

(sursa: resurse creștine)