20 Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale:
21 leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât!
22 Ele te vor însoţi în mersul tău, te vor păzi în pat şi îţi vor vorbi la deşteptare.
23 Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii.
24 Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine.
25 N-o pofti în inima ta pentru frumuseţea ei şi nu te lăsa ademenit de pleoapele ei!
26 Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine, şi femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump.
27 Poate cineva să ia foc în sân fără să i se aprindă hainele?
28 Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi fără să-i ardă picioarele?
29 Tot aşa este şi cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său: oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.
30 Hoţul nu este urgisit când fură ca să-şi potolească foamea, căci îi este foame.
31 Şi, dacă este prins, trebuie să dea înapoi înşeptit, să dea chiar tot ce are în casă.
32 Dar cel ce preacurveşte cu o femeie este un om fără minte; singur îşi pierde viaţa cine face aşa.
33 Nu va avea decât rană şi ruşine şi ocara nu i se va şterge.
34 Căci gelozia înfurie pe un bărbat, şi n-are milă în ziua răzbunării;
35 nu se uită la niciun preţ de răscumpărare şi nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

(sursa: resurse creștine)