Capitolul 6
6 Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!
7 Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân,
8 totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de-ale mâncării în timpul secerişului.
9 Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău?
10 Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi!…
11 Şi sărăcia vine peste tine ca un hoţ şi lipsa, ca un om înarmat.