Romani, 7:2 Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el, dar, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. 3 Dacă, deci, când îi trăieşte bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă, dar, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de Lege, aşa că nu mai este preacurvă dacă se mărită după altul.

Practic după Biblie femeia nu are voie să divorțeze de șoțul ei, dacă totuși divorțează nu mai are voie să se recăsătorească. Dacă se recăsătorește trăiește potrivit Bibliei în preacurvie și este un păcat. Se poate recăsătorii doar în cazul dacă ia decedat soțul. Aceste versete fiecare le interpretează după bunul lui plac și în multe Biserici preacurvia nu mai este păcat 🙁 se acceptă și asta. Cunosc un caz în care femeie botezată, și-a înșelat soțul cu altul (a preacurvit) a aflat soțul ei și au divorțat, Biserica a pus-o deoparte o perioadă, în acest timp femeia sa recăsătorit și Biserica a pus-o înapoi în drepturi pe motiv că sa pocăit (sa schimbat) și acum e membră în aceiași Biserică ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Potrivit Bibliei această femeie trăiește în preacurvie și nu e nici o pocăință (schimbare) în ea. În Noul Testament, Isus extinde curvia la o intenție ascunsă a inimii: Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu preacurveşti. (Matei 5:27-28) .1 Corinteni 7:10-11
10 Celor căsătoriţi le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat.
11 (Dacă este despărţită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta. Luca 16:18
18 Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei preacurveşte. Domnul să vă binecuvânteze