Matei, 3:
7 Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?
8 Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră.

Din păcate mulți se înșeală amarnic crezând că dacă se botează, vor fi mântuiți 🙁 .Întradevăr botezul este un pas important spre mântuire, scie în Marcu, 16:16 Cine va crede și se va botează, va fi mântuit. Deci, cine nu crede, este doar o simplă baie în Biserică și astfel se înșeală omul singur 🙁 .Ioan Botezătorul a observat acest lucru și de aceia le-a zis, Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? ei credeau că că este așa de simplu, te botezi și gata, ai scăpat, dar nu e așa simplu. Tot Ioan Botezătorul le spune și ce trebuie făcut, 8 Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră. Normal că înainte de Botez omul trebuie să se schimbe și să se vadă acest lucru, cum scrie și în Statutul Cultului Penticostal scrie în Art. 24. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu, dar din păcate sunt acceptați și alții 🙁 . Când luați această decizie, cercetați bine Scripturile, cu Dumnezeu nu ne putem juca, azi promitem să-I slujim veșnic și mâine ne răzgândim, cu El nu merge așa. Doamne ajutăne să luam deciziile bune.