Atunci s-a apropiat de Isus un om și I-a zis: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veșnică?”

El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: ‘Ce bine?’ Binele este Unul singur. Dar, dacă vrei să intri în viaţă, păzește poruncile.

„Care?” I-a zis el.

Și Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi; să nu preacurvești; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

Tânărul I-a zis: „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea. Ce-mi mai lipsește?”

Dacă vrei să fii desăvârșit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer! Apoi vino și urmează-Mă.

Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuţii.

Isus a zis ucenicilor Săi: „Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor.  Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.

Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiţi de tot și au zis: „Cine poate atunci să fie mântuit?”

Isus S-a uitat ţintă la ei și le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.

Aceste versete spun că e greu omului bogat să ajună în cer, în cealaltă viață veșnică. La început am crezut că cei care sunt bogați aici pe pământ, nu vor ajunge în cer, așa ar fi normal, dar dacă omul bogat dă și la cel sărac, nu-i stă toată ziua gândul doar la bani 🙁 ,cum să facă bani, ect. poate ajunge în cer, doar că lor le e mai greu decât la cei săraci (versetul 24) important să nu-i fie inima legată de bani, să-L laude pe Domnul și când pierde o sumă mare de bani, nu doar când câștigă. Și până la urmă, versetul 26 clarifică totul.

Citiți cu atenție și nu căutați ce nu e folositor, în Matei, 6: 19 “Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoţii;  ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.

O Duminică binecuvântată vă doresc