9 Cine zice că este în lumină şi urăşte pe fratele său este încă în întuneric până acum.
10 Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi în el nu este niciun prilej de poticnire.
11 Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. (1 Ioan, 2:9-11)

(sursa: resurse crestine)