20 Înţelepciunea strigă pe uliţe, îşi înalţă glasul în pieţe:
21 strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei:
22 „Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura şi vor urî nebunii ştiinţa?
23 Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscute cuvintele mele…
24 Fiindcă eu chem, şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna, şi nimeni nu ia seama,
25 fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele şi nu vă plac mustrările mele,
26 de aceea şi eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,
27 când vă va apuca groaza ca o furtună şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când vor da peste voi necazul şi strâmtorarea.
28 Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi.
29 Pentru că au urât ştiinţa şi n-au ales frica de Domnul,
30 pentru că n-au iubit sfaturile mele şi au nesocotit toate mustrările mele,
31 de aceea se vor hrăni cu rodul umbletelor lor şi se vor sătura cu sfaturile lor.
32 Căci împotrivirea proştilor îi ucide şi liniştea nebunilor îi pierde,
33 dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.”

sursa: Resurse Creștine