11 Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului şi nu te mâhni de pedepsele Lui!
12 Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!
13 Ferice de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă pricepere!
14 Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;
15 ea este mai de preţ decât mărgăritarele şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.
16 În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă.
17 Căile ei sunt nişte căi plăcute şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice.
18 Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi.
19 Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul şi prin pricepere a întărit El cerurile;
20 prin ştiinţa Lui s-au deschis adâncurile şi strecoară norii roua.
21 Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa,
22 căci ele vor fi viaţa sufletului tău şi podoaba gâtului tău!
23 Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni.
24 Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
25 Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi,
26 căci Domnul va fi nădejdea ta şi El îţi va păzi piciorul de cădere.

sursa:resurse creștine